Gosztonyi Tímea Új asztrológiai pszichológia iskola 10.00 egy éves tanfolyam kettő hetente szerdán

Gosztonyi Tímea Új asztrológiai pszichológia iskola 10.00 egy éves tanfolyam kettő hetente szerdán

A svájci Huber módszer, az asztrológiai pszichológia oktatója vagyok. Korlátozott létszámban oktatok. Erre azért van szükség, mert egy-egy előadás elméletét a jelenlévők horoszkópján a gyakorlatban is bemutatom. Első alkalomtól kezdve, saját képletünk elemzésén is dolgozunk csoportosan! A képleteket projektorral kivetítem, s a tanultakat mintaképleteken, csoporttársaink képletein és saját radixunkon (saját képlettel dolgozni nem kötelező, ha valaki nem szeretné, kérem szóljon előre!) is végignézzük. A kiscsoportos oktatás előnye, mindenkinek egyénileg is alkalma nyílik a gyakorlásra minden órán. Az órák interaktívak.

Az iskolába minden előképzettség nélkül is lehet jelentkezni. Az asztrológiai pszichológia gyakorlásának előfeltétele, hogy a tanítvány érett és kereső személyiség legyen, aki nyitott a befogadásra és változásra.


Olyan jelentkezőket is szívesen látok, akiknek jelenleg nincsenek még tervei arról, hogy asztrológusok legyenek, de szeretnék önmagukat, saját képességeiket és a környezetükben lévőket jobban megismerni, megérteni.

Talán szokatlan, de kijelenthetem, hogy aki elvégzi az egy éves tanfolyamot, az képes lesz mélyebb személyiségelemzésre, valamint meg tudja látni a horoszkópból az életnehézségek okait. A hatodik órától, minden órát horoszkópelemzéssel kezdünk (mintaképletek), ahol gyakorlatban is kifejtjük az addig tanultakat, s mindeközben tanácsadói gyakorlatra is szert teszünk.

A Huber módszerben használt Életóra-Karmaóra technika, egy egyedülálló prognózisrendszer, amely sokkal egyszerűbb, kevesebb idő alatt elsajátítható, mint az általam ismert eddigi prognózismódszerek (szolár, lunár, direkciók, fokszám szerinti aktiválódás, stb).
A tananyagba, a Huber módszeren túl beépítettem a klasszikus és a modern asztrológiának azon elemeit is, amelyek hasznos pluszt nyújtanak az elemzések kapcsán.

Tanítványaimat minden alkalommal kész, nyomtatott jegyzetekkel várom! A jegyzet ára a tanfolyam díjában benne foglaltatik.

Az első órán a tananyagon kívül, nyomtatott - Huber módszer szerinti - radix képletet és egy jelenléti könyvet -"leckekönyv"- kap mindenki! Ha valamilyen oknál fogva nem tud eljönni valaki az órára, a tananyagot és a hanganyagot e-mailben megkaphatja. Ha hosszabb időre marad ki valaki, jelenléti könyve segítségével folytatni tudja az iskolát, egy következő csoportban (nem kell elölről kezdeni).

A tanfolyam témái röviden, az előadások sorrendjében:

1. Az aspektusok

Az aspektuskép. Teljesen új technika. A fényszögeken kívül a tudattalan életmotiváció megfejtése az aspektusok első látásra kuszának tűnő vonalaiból. Az egyes aspektusfigurák értelmezése a motiváció és külvilág viszonylatában.

2. Ahoroszkóp térszerkezete

Szubjektív mérő- és kapcsolatrendszer, a horoszkóp felosztása. Hemiszféra egyensúly, orientáció. A négy kardinális pont. A tengely-elmélet.

3. Az asztrológiai házak

Az asztrológiai házak, mint életterületek pszichológiai ismertetése. Az egyéni temperamentum és motiváció az életterületeken. Egy házon belüli dinamikus energia. A közbezárt jegyek jelentősége.

4. Az asztrológiai jegyek

A zodiákus jegyek értelmezésének hétköznapi kulcsai, a megélések, szintjei, pszichológiai értelmezésük. A temperamentum és motiváció az egyes jegyekben. A Napút, mint fejlődésünk útja.

5. Az égitestek

A planéták  jelentéstartalma, méltósága, lokális determináció, a születési uralkodó és szerepe.

6. Temperamentum és motiváció.

A 4 elem, energia központú asztrológia a gyakorlatban. A hiányok megállapítása. A horoszkóp értelmezésének energia-alapú megközelítése.

7. Aholdcsomók

A karmikus feladat a jelen életben. A karmikus feladat teljesítésének elősegítői és gátlói.

8. Intelligencia és hivatás

Tanulási módszerek hatékonysága a személynél. Tehetségek és képességek, amelyeket fejleszteni érdemes. Pályaválasztási, alkalmassági kérdések a siker és érvényesülés érdekében.

9. Az MC

Az életünk "választható" célja, jövő, hivatás. MC, MC urának kozmikus helyzete és a legmagasabb égitest a születési képletben, mint a kiteljesedés eszközei. A hozzá vezető út - tengelyelmélet.

10. Érzelem, szerelem és partnerség

Egyéni szerelmi és szeretetképesség. A saját és a másik nemhez való viszony. A szexualitás. Szülői hatások, mint az ismétlődő partnerkapcsolati problémák gyökere. Miért vonzunk bizonyos embereket? Mit is keresünk a másikban?

11. Az Életóra - prognózis

Életünk ciklusai. Egyes életfeladatok és kihívások időben való behatárolása. A múlt és jelen megértése, valamint tudatos felkészülés a jövőre. Sorsirányítás.

12. Holdfázisok

A születéskori holdfázis és a hold kozmikus helyzete.

13. Az AC

Személyiségünk kiteljesítése. A külalak a horoszkópban. Az aszcendens felismerése pontosításkor.

14. Fejlődési folyamat a horoszkópban - Életkönyv

Ciklikus ismétlődések az életben születéstől a halálig a személyiség fejlődése érdekében. Bizonyos élettémák és problémák visszatérésének okai és azok orvoslása. Az Életkönyv megírása, jövőnk megtervezése a múlt tükrében. Ez az előadás megmutatja, hogyan készítsünk a múltunkról asztrológiai biográfiát, amelynek ismeretében megtervezhetjük a jövőnket.

15. Aszületési idő pontosítása

Az Életóra progressziós módszer segítségével, a múltban megélt fontos események alapján beállítjuk a születési időt.

16. Aholdcsomó horoszkóp.

Előző életek tapasztalatainak összessége = karma horoszkóp. Életeken keresztül vonszolt témák. A tudattalanban lerakódott passzív komponensek tudatba hozása, a gátlások és komplexusok oldása.

17. Partnerhoroszkóp - Klikkhoroszkóp

A partnerség erősségei és gyengeségei. Szerelmi, házas, szülői, testvéri, rokoni, munka és minden más társas kapcsolat elemzésének új technikái.

18-19. Atranzitok I-II.

A bolygók „átvonulása”, sebessége s ezek jelentősége a Radix planétákra. A tranzitok, mint a komplexusok aktiválói. A retrográd bolygók szerepe és megélése.

A Huber módszer szerinti Életóra és Karmaóra fényszögek értelmezése és az aktuális tranzitok, együttes alkalmazása. A két progressziós módszer még pontosabban megmutatja, hogy mikor minek jön el az ideje.

A generációkat érintő transzcendens bolygók szerepe az egyén és a társadalmi megélés szempontjából.

20. ACsaládi konstellációk a horoszkópban

Az asztrológiai pszichológia és a családállítás ötvözésének lehetősége a Radix horoszkóp segítségével.

21. Egészségünk a horoszkópban

Az egészségügyi asztrológia alapjai. A Chiron szerepe a horoszkópban, egészségünkben. A gyógyulás útja.

22. Tanácsadás

Kérdések és megoldások betegséggel, anyagi, pályaválasztási, párkapcsolati stb. problémákkal összefüggésben. Férfi-női, szülő-gyermek, testvérek, stb. kapcsolatokban a személyes szerep felismerése és a sorsjavító megoldások lehetégeősi.

 

Tanítványaimat minden alkalommal kész, nyomtatott jegyzetekkel várom! A jegyzet ára a tanfolyam díjában benne foglaltatik.

Az iskola elvégzése után a sikeresen vizsgázók oklevelet kapnak.

A jelentkezőktől e-mailben kérjük a születési adatokat:
születés helye, és ideje (év, hónap, nap, óra, perc)

Az órák kéthetenként egyszer 3.5 - 4 órásak

Előzetes bejelentkezés szükséges

A jelenléti könyv bemutatásával ismétlésre is van mód, 1000 Ft-ért/alkalom.

Alkalmanként: 5500 Ft