Paksi Zoltán asztrozófia

Az előttünk álló utolsó augusztusi, majd az első szeptemberi napok bolygótitkait, csillagüzeneteit, konstellációs lehetőségeit a www.asztrozófia.hu –ra, vagy a www.csillagtv.com –ra kattintva nézheti meg. Legújabb kisfilmünkkel is az egészségre, boldogságra, és (külső – belső) alkotásra törekvő társainknak szeretnénk segítséget nyújtani, de aki „csak” szemlélődik a fenti, s a lenti összefüggések csodás világában, azoknak is szolgál érdekességekkel e heti csillagüzenetünk!

Sokan jelezték, hogy a szeptember 7-én induló asztrozófia – asztrológia tanfolyamról szeretnének többet megtudni. Ennek a kérésnek teszek most eleget, de nem csak magáról, a kurzusról írok, hanem olyan égi – földi összefüggésekről is, melyeket azok az olvasóink is hasznosíthatják, akik most nem csatlakoznak a tanfolyamhoz.
Minden ezoterikusnak nevezett tanfolyamra való jelentkezés estén vizsgáljuk meg azt, hogy van –e bennünk mély, benső indíttatás, röviden a „belső hangunk”, a „felettes énünk” inspirációjára cselekszünk?
Ennek hiányában jó eséllyel csalódhat a tudást kereső ember.
Hol találok rá a TUDÁSRA?
Hol kapok az ősi titkokba beavatást?
Ki az igazi tanító, avagy mester?
Belső hangunk csalhatatlanul adja meg a helyes választ. Ezért kérek minden érdeklődőt arra, hogy ne a „reklámdumámra” hallgasson, hanem a megérzésére. Ezt el kellett mondanom, mert senkinek sem szeretnék csalódást okozni. Még egy gondolatot engedjen meg a „mesterekről”. Én azt szoktam mondani, hogy csak azokkal a mesterekkel érdemes vigyázni, akiknek van fizikai testük. A fizikai testhez ugyanis olyan megnyilvánulások is tartoznak, amelyek nem igazán „ezo – konformak”.

Az igazi tudás belül van. Az ősi titkokat, beavatásokat bensőnk őrzi. Az igazi tanító, s a mesterem is belül van.
„Ezoterosz”, azt jelenti, hogy belső. A számunkra valóban lényeges, használható, és előrevivő tudást belénk rejtette a Teremtőnk. Az önismeret az út, a tudás megszerzéséhez, illetve felébresztéséhez. Az önismeret megszerzésének ezoterikus útján találunk rá a tudásra, a tanítóinkra, s beavató mestereinkre is.

Az ezoterikus tanok mindebben segítenek. Önmagunk megismerésének az útján egy idő után észrevesszük, hogy létezésünk, döntéseink, a sorsunk nem független a tágabb, társadalmi környezetünktől, de a kozmikus, égi folyamatoktól sem. A Nap, és a Hold járása, a bolygók vándorlása, de a csillagok fénye is átjárja, áthatja életünk minden pillanatát.
Talán nem véletlenül mondták egykoron azt, hogy a bölcs uralkodó (nem csak külső, hanem belső értelemben is!) ismeri a csillagok járását.
A mi varázslatos nyelvünk oly sok titokról lebbenti le a fátylat. Az emberiség szavunk nem csak az emberek összességére vonatkozik, hanem magára az egyénre is, aki rájön arra, hogy az ember is ég, azaz a kozmosz minden megnyilvánulása önmagában is benne van.
A külső és a belső csillagvilág együttes ismerete az első lépcső. „Amint fent, úgy lent.” Az égre pillantva a csillagok milliárdja mellett találunk vándorló, bolyongó égitesteket is, ezek a bolygók. Odafent az égen róják köreiket, így nem véletlenül a különböző típusú mozgások, létrehozások szimbólumai az emberi világban. Nézzünk erre néhány példát. A gondolat szárnyalását a Merkúr, a szerelem által ihletett művészi érzékenységet a Vénusz, míg a szabadság erőteljes késztetését az Uránusz képviseli.
Égi útjaik során találkoznak egymással, közelednek, majd távolodnak egymástól, ahogyan mi, emberek is ugyanígy vagyunk ezzel. Közeledünk, találkozunk, majd eltávolodunk egymástól.
A bolygók javarésze azonban ugyanazokat a csillagképeket érintik égi útjaik során. A Kezdet égi jelétől indulva a Befejezés jeléig, aztán megint kezdődik minden elölről. Mi emberek is a születéssel kezdünk egy újnak látszó életet. A gyermekkor, és a kamaszkor után a felnőttkorba lépünk, majd észrevétlen rácsempészi sorsunk az idő jeleit, karcait az arcunkra és már nem is annyira a saját céljaink válnak elsődlegessé, hanem gyermekeink, unokáink boldogulása…
Az Út, a Nagy Körforgás égi megfelelője az asztrológiai keretrendszer tizenkét jele, és a hátterükben megjelenő tizennégy, csillagok alkotta csillagkép.
A mi csillagtanfolyamunk nem egy szokásos iskola. Sokkal inkább egy nagy utazás.
Egy nagy utazás, ahol felfedezzük önmagunkban is a magasba tekintő Kos csillagzat fénytitkait, hogy a Bika csillagainál megérthessük, hogy hogyan is válunk képessé annak a bizonyos hét erőnek az együttműködtetésére, hogy immáron valódi biztonságot teremthessünk a földi életünkben is.
A beavatás titkait meséli el nekünk az Istenek útját, a Tejutat a vállán hordozó Orion, (Nimródként, de Oziriszként is ismerték a régiségben) kinek az övéről lelógó tarsolyában csillagok születnek! És ez nem csak égi történet, hanem mindannyiunk életében ott rejtőző valóság.
Végigjárjuk a beavatás égi útját az Eridánusz csillagkép stációit, de az égi Turul, az Aquila szárnyain is felröppenünk, hogy a körforgás fölé emelkedve rápillanthassunk sorsunk összefüggéseire.

Jelen életünk a születéssel kezdődik, így annak a pillanatnak az égi képében bármely hihetetlenül is hangzik, de minden benne van. Elkészítjük a saját csillagábránkat, hogy még teljesebben ismerhessük meg önmagunkat.
Elkészítjük, és elemezzük ismert, és ismeretlen emberek képletét is, sokukról még filmet is megnézünk, hogy a megszerzett tudás ne csak hiten, hanem tapasztalaton alapuljon.
Emlékszem mekkora élmény volt az életemben, amikor először készítettem el a közeli társaimnak, barátaimnak, ismerőseimnek a képletét. Sokkal, de sokkal teljesebben lehetett látni azt, hogy milyen indíttatások motiválják őket, így a megértésük, és a valódi elfogadásuk is sokkal teljesebbé vált. (Később már úgy tanítottam, hogy ha van ellenséged, készítsd el a képletét! Így őt jobban megismerve egyszerűen elmúlik belül az ellenségeskedés késztetése, hiszen elsősorban az okoz félelmet, amit nem ismerünk.)

Különleges élményeket ad az idő vizsgálata is. A képlet segítségével vizsgáljuk és megértjük a múlt eseményeit. Múltunk eseményeiben bizony lényeges tanításokkal gazdagított a sorsunk, ezek megértése igazán fontos a tudás megszerzésének mágikus útján.
Azonban a jelen is hordoz hol kisebb, hol jelentősebb üzeneteket, melyeket a múlt immáron feltárt, s megértett jeleivel éthetünk, s értünk is meg igazán.
Ezek után már a jövő titkainak a fürkészése nem is lesz akkora ördöngösség!

A csillagok, az asztrológiai jelek, a bolygók és azok kapcsolatainak (fényszögek) segítségével már nemcsak a személyiség, de az időben megjelenő sors is feltárja előttünk „rejtett összefüggéseit”, és még csak az első év anyagánál, tapasztalatainál tartunk!

Életünk egyik leglényegesebb inspirációit a kapcsolatainkból nyerjük. A szerelmes fiú képes még a csillagokat is lehozni az égből szíve választottjának, míg a leányok gyakorta hiszik, hogy a legényeket (ma már ők gyakorta csak csajoknak, meg pasiknak neveztetnek) a hasuknál lehet leginkább megfogni, így a „kampányidőszakban” konyhatündérként remekelnek.
A beosztott Oscar díjas alakítást produkálva képes a főnökére mosolyogni, s röhögni annak viccein, míg a cégtulajdonos az üzem területére tévedt bogárban is a meglopóját látja. A szelíd nőben piciny babája az anyatigris erejét ébreszti fel, míg sok gyermek, hogy az apjából elismerést, szeretetet csikarjon ki, akár olimpiai rekord felállítására is képessé válik…
Az alkoholista, lusta férfi gyermeke első átölelése után örökre felhagy a piával, s már csak a családjának él, s fanatikusként dolgozik, hogy az ő kicsijének mindene meglegyen…
Megannyi hétköznapi történet. Megjelenik a sorsunkban egy másik ember, találkozunk egy TÁRSsal, és életünk iránya gyökeresen megváltozik.

Társaink csillagait is összevethetjük a saját csillagainkkal. Ez egészen elképesztő élmény! A kapcsolatainkban rejlő üzeneteket és lehetőségeket felismerve értjük meg igazán azt, hogy milyen karmikus feladatba rejtett lehetőségeket hoznak el számunkra a társaink, de már látjuk azt is, hogy mi miket tanítunk meg nekik. Az asztrozófia és az asztrológia egyik legfontosabb területe ez, melyet szinasztriának nevezünk. Nemcsak önmagunkban, hanem társainkban is felfedezzük az Univerzumot!

Gondoljon csak bele! Az asztrozófiával, melyben az asztrológia is benne van, egy olyan rendszert ismerünk meg, ami tökéletes. Ami tökéletes. A csillagok világában nincsen hiba. Egy bolygó nem fog kilépni a Naprendszerből, s elindulni például a Kis Magellán felhő irányába, mert elege lett az egészből, s egyébként is ki akarja pihenni a Nap körüli keringés okozta stresszt. Bolygónkról pontosan lehet tudni, hogy a múltban merre járt, s lehet tudni teljes bizonyossággal azt is, hogy a jövő egy adott pillanatában hol fog tartózkodni.
Az ember alkotta rendszerekben lehet, s van is hiba. Sulykolták is belénk évtizedekig, hogy nincs tökéletes, ne is keressük!
A bolygók, és a csillagok világa azonban az Isteni Tökéletesség fényeit ragyogják ránk, elég csak az égre emelni a tekintetünket, s a szívünket.
És mi emberek, ezt a tökéletességet hordozzuk!
Ne legyen többé titok önmagunk előtt sem ez a csoda! Használjuk ezt a lehetőséget, éljünk együtt égi testvéreinkkel, a csillagokkal, és a bolygókkal, hogy az EMBER útján a teljesség már igazi tapasztalás lehessen.
Ezt a tökéletességet, teljességet ismerjük fel önmagunkban is, hogy a félmegoldások, és a félelmek világát meghaladva magasabb szintekre léphessünk. Szellemi, lelki, és anyagi értelemben is!

Már több, mint másfél esztendeje dolgozunk a Csillag TV. stábjával azon, hogy napról – napra az égi konstellációk bemutatásával segítsük embertársaink életét. Tesszük ezt azért, mert mi már megtapasztaltuk, s tapasztaljuk folyamatosan most is az ég áldásait.
Ezt a tudást meg kell osztanunk Önnel, mert a megosztott öröm teljesebb, mint az egyedül megélt. Egy jó filmet is jobb megnézni, egy varázslatos hangversenyt is jobb szeretteink társaságában átélni, mint egyedül.
Csillagüzeneteink hatására sokak élete szebbé, egészségesebbé vált, s már több baba is megszületett, mert anyuka és apuka (akkor még „csak” a leány és a legény) ismerte a Pleiadok titkát…
Sokaknak azonban ennél több kell. Ismerni akarják a csillagok járását, hogy egyéni univerzumaikat felfedezhessék. Sokan másoknak is segíteni szeretnének abban, hogy a csillagok fényének személyes megmutatásával, vagyis társaik születési képleteinek elemzésével emelhessék őket egy méltóbb élethez.
Mindkét lehetőség mindig nyitva áll.
A mai földi élet tele van rendetlenséggel, sőt káosszal. Mindenki szeretne békében, nyugalomban, biztonságban élni. Az ember-is-ég vágyik a rendre. Kerüljenek végre a dolgok kint is, és bent is a helyükre. A kozmosz szó rendet jelent.
Ha odabent felfedezzük a kozmoszt, előbb – utóbb kint is rend lesz. Pontosabb azonban, ha úgy fogalmazunk, hogy minél nagyobb a rend odabent, annál nagyobb a külsőnek látszó világban is.

Az asztrozófia magyarul a csillagbölcselet megismerése, elsajátítása és alkalmazása nem egy tanfolyam. Ez egy út. A fény, a csodák, a tanítások és a kozmosz felébresztésének az útja. Befejezésként azonban egy „mellékhatásra” fel kell hívnom a figyelmet. A csillagvilág felismerése során nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a „szerelem szenvedélye” ébred bennünk, s ezzel használjuk régi – új tudásunkat, a csillagbölcseletet.

Ha a belső hang is ezt erősíti, és a lehetőségei is megengedik, akkor nagyon sok szeretettel várom Önt szeptember 7-én, 17.00 órakor a Soter klubban egy olyan felfedező útra, amelyen együtt hozzuk le életünkbe a csillagok fényét!

PROGRAMAJÁNLÓ:

2011. szeptember 4-én vasárnap 19.00 órakor „Az őszi égbolt mágikus titkai” címmel tartok előadást a Soter klubban.
Bp. VI. Dessewffy u. 53. (Az Oktogon és a Nyugati pu. között)
Tel.: 06 70 384 2544

TANFOLYAMAJÁNLÓ:

2011. szeptember 7-én szerdán 17.00 órakor új asztrozófiai - asztrológiai tanfolyam indul a Soter klubban!
Jelentkezni és regisztrálni a Soter klubban lehet a 06 70 384 2544-es telefonszámon.
A kurzus kéthetenként szerdai napokon 17.00 – 20.30 óráig kerülnek megtartásra.
Cím: VI. Bp. Dessewffy u. 53. (Az Oktogon és a Nyugati pu. között)
www.soterklub.hu

ÁLDÁS KÍSÉR MINKET AZ ÚTON!

           

Iratkozz fel Hírlevelünkre!

Sóter programok, hírek, akciók.

Feliratkozás hírlevélre >>

Tartalom átvétel

Kövess minket!

Facebook iWiW RSSHírlevél